Gewoonbyzonder | Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die mensen ondersteunt bij psychische problemen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld onzekerheid over uw uiterlijk of gewicht, piekergedachten over de toekomst, schuldgevoelens over het verleden, relatieproblemen met uw partner of problemen op het werk. We verkennen het probleem eerst, bespreken samen de doelen waaraan u wilt werken en gaan vervolgens over tot behandeling van uw klachten. Dit kan in de vorm van gesprekken, schrijfopdrachten, rollenspellen, praktijkoefeningen of ontspanningstechnieken zijn.

Wat is therapie?
Therapie bestaat uit gesprekken die u bij een psycholoog voert om aan een oplossing te werken bij psychische problemen. Therapie kan gezien worden als een samenwerkingsverband tussen de psycholoog en de cliënt. De therapeut stelt vragen, geeft praktische tips en denkt mee over de oplossing van ervaren problemen. De oplossing ligt nog steeds in uw handen, want u kent zichzelf het beste en weet als geen ander wat bij u past.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met één van de psychologen van praktijk Gewoonbyzonder.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Binnen praktijk Gewoonbyzonder worden verschillende methodes gebruikt om mee te werken, zoals bijvoorbeeld CGT en EMDR . Deze manier van werken spreekt de therapeuten aan en het is een wetenschappelijk beproefde methode voor volwassenen.

Wat is cognitieve gedragstherapie?
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen.

Laten we, om het uit te leggen, eens uitgaan van somberheid/depressie. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber of geïrriteerd. U zult merken dat uw stemming beter hanteerbaar wordt als het u lukt om uw negatieve gedachten te veranderen. Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zélf niet zozeer de boosheid, somberheid , verdriet of angst veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis oproepen hier voor zorgen (bijvoorbeeld: iemand is bezig op de computer en als de computer vastloopt denkt zij meteen het ergste: “zie je wel, het lukt nooit”).
Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Als iemand door bijvoorbeeld depressie bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn depressie in plaats van dat deze vermindert. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?
De behandelaar helpt u om de gedachten op te sporen die u bijvoorbeeld depressief maken. Vervolgens wordt gekeken of deze gedachten ook kloppen met de werkelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat de gedachte onjuist is, wordt gekeken of u tot een andere gedachte kunt komen die u meer helpt in plaats van dat die u depressief maakt. Voor het slagen van de behandeling met cognitieve gedragstherapie is het noodzakelijk dat u dagelijks huiswerkopdrachten uitvoert. U moet bijvoorbeeld gedachtendagboekjes bijhouden van situaties waarin u zich vervelend voelde en de gedachten die daarmee samenhingen uitwerken. Ook is het mogelijk dat u de opdracht krijgt om te toetsen of bepaalde opvattingen kloppen. Tevens kijkt u samen met uw behandelaar naar welke dingen die u doet die u somber maken (gedragspatronen). Deze gedragspatronen en de omstandigheden brengt u in kaart om vervolgens met oefeningen beter te kunnen reageren op die omstandigheden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie

Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:

 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde
 • verlies van autonomie

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

“GEWOON WAAR MOGELIJK, 
BIJZONDER WAAR NODIG”

  Wachttijd

De wachttijd verschilt per behandelaar. Zie voor de actuele informatie over dit onderwerp, onder ‘praktische informatie’.

  OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vr 09:00 – 18:00
Za t/m zo Gesloten

  Herman – 06 22 87 47 51

  Tanya – 06 34 31 23 78

  Marieke – 06 24 12 66 54

  Judith – 06 42 09 19 68

  Martijn – 06 33 85 77 40

  Anique – 06 16 13 31 78

  Aernoud – 06 43 68 54 42

  Joëlle – 06 53 85 47 42

Marjan – 06 51 33 63 97

Nanda – 06 38 93 48 95

  LOCATIES

Harderwijk Ermelo Nunspeet