Gewoonbyzonder | Praktische informatie

Praktijk Gewoonbyzonder maakt gebruik van de door de NZA voorgeschreven producten, namelijk:

  • GBGGZ product Kort (ongeveer vijf bijeenkomsten)
  • BGGZ product Middel (ongeveer acht bijeenkomsten)
  • BGGZ product Intensief (ongeveer dertien bijeenkomsten)
  • GBGGZ Onvolledig behandeltraject

Een consult bestaat uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte zorg.
Hierbij kunt u denken aan (beperkte) diagnostiek, korte verslaglegging, telefonisch contact, overleg met huisarts en/of specialisten.

Voor niet-vergoede zorg hanteren wij een tarief van € 95,00 per consult (incl. BTW).

Afspraak afzeggen

Kan de afspraak niet doorgaan? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoedingen

0-18 jaar

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Wat de vergoeding van psychologische en orthopedagogische ondersteuning betreft, betekent dit dat de kosten worden vergoedt door de gemeente (u hoeft niet vooruit te betalen). Er geldt geen eigen risico.

In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor wel noodzakelijk. Ook kan de verwijzing via het CJG of het Basisteam verlopen.

Gewoonbyzonder heeft een contract met de Regio Noord Veluwe. Daar vallen de volgende gemeenten onder: Harderwijk, Ermelo, Putten, Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. In voorkomende gevallen wordt er een beroep gedaan op Gewoonbyzonder door gemeenten, van buiten deze regio. De desbetreffende gemeente kan dan specifieke afspraken met ons maken. En ook dan zijn de kosten van het traject gewaarborgd.

18 jaar en ouder

De kosten van een consult kunnen vergoed worden vanuit de basis-GGZ (GZ-Psycholoog met BIG registratie).  De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en polis. Tijdens een kennismakingsgesprek/intake krijgt u hierover meer informatie. Daarna kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor het vaststellen van uw persoonlijke vergoedingsmogelijkheden. Gewoonbyzonder heeft contracten met zorgverzekeraars.

Praktijkcodes

Herman:

BIG registratienummer: 69008279825

AGB-code Hoofdbehandelaar: 94-010806

AGB-code Gewoonbyzonder: 94-064216

Jolanda:

BIG registratienummer: 09920511525

PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zorg, hulp en begeleiding inkopen. U bepaalt zelf van wie en wanneer. U bepaalt bovendien zelf welke zorg u precies wilt ontvangen. U kiest dus zelf de hulpverleners. U kunt ook een organisatie inhuren, die in opdracht van u gaat werken. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

“GEWOON WAAR MOGELIJK, 
BIJZONDER WAAR NODIG”

  Wachttijd

De wachttijd verschilt per behandelaar. Zie voor de actuele informatie over dit onderwerp, onder ‘praktische informatie’.

  OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vr 09:00 – 18:00
Za t/m zo Gesloten

  Herman – 06 22 87 47 51

  Tanya – 06 34 31 23 78

  Marieke – 06 24 12 66 54

  Judith – 06 42 09 19 68

  Martijn – 06 33 85 77 40

Marlies – 06 28 18 82 71

  Anique – 06 16 13 31 78

  Aernoud – 06 43 68 54 42

  Joëlle – 06 53 85 47 42

Marjan – 06 51 33 63 97

Nanda – 06 38 93 48 95

  LOCATIES

Harderwijk Ermelo Nunspeet