Gewoonbyzonder | Praktische informatie

Vergoedingen

0-18 jaar

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Wat de vergoeding van psychologische en orthopedagogische ondersteuning betreft, betekent dit dat de kosten worden vergoedt door de gemeente (u hoeft niet vooruit te betalen). Er geldt geen eigen risico.

In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor wel noodzakelijk. Ook kan de verwijzing via het CJG of het Basisteam verlopen.

Gewoonbyzonder heeft een contract met de volgende gemeenten in de Regio Noordwest Veluwe: Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Zeewolde. In voorkomende gevallen wordt er een beroep gedaan op Gewoonbyzonder door andere gemeenten. De desbetreffende gemeente kan dan specifieke afspraken met ons maken. En ook dan zijn de kosten van het traject gewaarborgd.

18 jaar en ouder

Per 1 januari 2022 is er wat veranderd, aan het begin van het jaar is een nieuw financieringsstelsel van kracht gegaan, dit wordt het Zorg Prestatie Model  genoemd.

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake/diagnostiekconsult of behandelconsult. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan jouw zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg je zorgverzekeraar betaalt. De zorgverzekeraar hanteert bij de vergoedingen de diagnoses zoals die in de DSM-V vermeld staan.

Gewoonbyzonder heeft een contract met  de volgende zorgverzekeraars én hun dochters: Achmea, CZ, Menzis, DSW, VGZ en ASR.

Psychologische behandeling valt onder het eigen risico, voor 2022 is dit € 385.

Hieronder zie je de tarieven die bij Gewoonbyzonder het meest gebruikt worden:

-diagnostiek 45 minuten – max. NZA tarief € 151,07

-diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 173,40

-behandeling 45 minuten – max. NZA tarief € 128,40

-behandeling 60 minuten – max. NZA tarief € 152,50

-kort (5 minuten) intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 23,58

-lang (vanaf 15 minuten) intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 71,88

Afspraak afzeggen

Kan de afspraak niet doorgaan? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt € 75,00 in rekening te brengen. Dit heeft ermee te maken dat de therapeut dan geen tijd meer heeft om iemand anders nog uit te nodigen op dat tijdstip.

Niet verzekerde zorg en vrijwillige zelfbetalers

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf betaalt. Dit komt zelden voor en hierover wordt je geïnformeerd in de intake. Hiervoor geldt het zogeheten OZP tarief (Onverzekerde Zorg Prestatie). Het OZP-tarief is € 124,16 per consult van 45 minuten (vastgesteld door de NZa voor 2023).

Voor de vrijwillige zelfbetalers die een behandeling willen maar geen verwijsbrief hebben of om een andere reden de kosten niet via de zorgverzekeraar willen indienen, gelden de tarieven van het ZPM.

Praktijkcodes

Herman:

BIG registratienummer: 69008279825 (GZ-Psycholoog)

AGB-code Hoofdbehandelaar: 94-010806

AGB-code Gewoonbyzonder: 94-064216

Het Kwaliteitsstatuut is bij de praktijk in te zien

Anique:

BIG registratienummer: 89926751825 (GZ-Psycholoog)

AGB-code Behandelaar: 94109987

Het Kwaliteitsstatuut is bij de praktijk in te zien

Aernoud:

BIG registratienummer: 49909682516 (Psychotherapeut)

AGB-code Behandelaar: 94015795

Het Kwaliteitsstatuut is bij de praktijk in te zien

PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zorg, hulp en begeleiding inkopen. U bepaalt zelf van wie en wanneer. U bepaalt bovendien zelf welke zorg u precies wilt ontvangen. U kiest dus zelf de hulpverleners. U kunt ook een organisatie inhuren, die in opdracht van u gaat werken. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

“GEWOON WAAR MOGELIJK, 
BIJZONDER WAAR NODIG”

  Wachttijd

De wachttijd verschilt per behandelaar. Zie voor de actuele informatie over dit onderwerp, onder ‘praktische informatie’.

  OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vr 09:00 – 18:00
Za t/m zo Gesloten

  Herman – 06 22 87 47 51

  Tanya – 06 34 31 23 78

  Marieke – 06 24 12 66 54

  Judith – 06 42 09 19 68

  Martijn – 06 33 85 77 40

Marlies – 06 28 18 82 71

  Anique – 06 16 13 31 78

  Aernoud – 06 43 68 54 42

  Joëlle – 06 53 85 47 42

Marjan – 06 51 33 63 97

Nanda – 06 38 93 48 95

  LOCATIES

Harderwijk Ermelo Nunspeet