Vergoedingen

Leeftijd tot 18 jaar

De kosten van psychologische- en orthopedagogische ondersteuning worden vergoed door de gemeente. Je hoeft niet vooruit te betalen en er geldt geen eigen risico.
Dit is per 1 januari 2015 geregeld via de Jeugdwet. Er is wel altijd een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks naar ons mag verwijzen, een verwijzing kan ook via het CJG verlopen.

Wij hebben een contract met de volgende gemeenten in de Regio Noordwest Veluwe: Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Zeewolde.
Wij worden ook wel eens door andere gemeenten benaderd voor ondersteuning. Deze gemeente kan dan specifieke afspraken met ons maken, waardoor de kosten van de ondersteuning gewaarborgd zijn.

Leeftijd vanaf 18 jaar

Contract zorgverzekeraars

Praktijk Gewoonbyzonder heeft een contract met onderstaande zorgverzekeraars én hun dochters. De kosten worden door hen voor 100% vergoed.

  • Achmea / Zilveren Kruis
  • CZ
  • Menzis
  • VGZ
  • ASR
  • Zorg en Zekerheid
  • DSW
  • Salland
  • Caresq

Bij de overige zorgverzekeraars is de vergoeding 70-80%.

Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringsstelsel van kracht gegaan, dit wordt het Zorg Prestatie Model genoemd. Onze zorg bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een intake/diagnostiekconsult of behandelconsult. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan jouw zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg jouw zorgverzekeraar betaalt.

Tarieven

De tarieven horen bij de zorgverzekeraars waar Gewoonbyzonder een contract mee heeft afgesloten.

Psychologische behandeling valt onder het eigen risico, voor 2023 is dit € 385.

Hieronder zie je de tarieven die bij Gewoonbyzonder het meest gebruikt worden:

– diagnostiek 45 minuten – max. NZA tarief € 151,07

– diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 173,40

– behandeling 45 minuten – max. NZA tarief € 128,40

– behandeling 60 minuten – max. NZA tarief € 152,50

– kort (5 minuten) intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 23,58

– lang (vanaf 15 minuten) intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 71,88

Eigen risico

Psychologische behandeling valt onder het eigen risico.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Dit komt niet vaak voor en hierover word je geïnformeerd in de intake. Hiervoor geldt het zogeheten OZP-tarief van €97,50 (Onverzekerde Zorg Prestatie).

Vrijwillige zelfbetalers

Voor de vrijwillige zelfbetalers die een behandeling willen, maar geen verwijsbrief hebben, of om een andere reden de kosten niet via de zorgverzekeraar willen indienen, gelden de tarieven van het ZPM.

PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je zorg, hulp en begeleiding inkopen. Je bepaalt zelf van wie, wanneer en welke zorg je precies wilt ontvangen. Je kunt ook een organisatie inhuren, die in opdracht van jou gaat werken. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Alles wat aandacht krijgt, groeit