Kwaliteit

Wanneer je de stap zet om je aan te melden bij onze praktijk wil je verzekerd zijn van goede zorg. Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze begeleiding te waarborgen en op deze manier jou te bieden wat je nodig hebt.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Wij beschikken over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut, dit is bij de praktijk in te zien. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

BIG register

Onze Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psycholoog) en Psychotherapeut zijn geregistreerd in het overheidsregister van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De Wet-BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.
Door middel van een BIG registratie leg je je vakbekwaamheid vast en ben je verplicht elke vijf jaar een herregistratie te behalen, door middel van studie en werkervaring.

BIG registratienummer Herman Hulleman
GZ-Psycholoog
69008279825

BIG registratienummer Aernoud van der Knoop
Psychotherapeut
49909682516

BIG registratienummer Anique Noordzij
GZ-Psycholoog
89926751825

AGB-codes

Wij staan ingeschreven in het AGB register (Algemeen Gegevens Beheer).

AGB-code Gewoonbyzonder 94064216

AGB-code Herman Hulleman
Hoofdbehandelaar
94010806

AGB-code Aernoud van der Knoop
Behandelaar
94015795

AGB-code Anique Noordzij
Behandelaar
94109987

Beroepscode NIP en NVO

In onze praktijk werken wij volgens de beroepscodes van het NIP en NVO.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het als beroepsorganisaties belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Zij hebben een beroepscode opgesteld met eisen, richtlijnen en gedragsregels. Ditzelfde geldt voor de beroepscode voor orthopedagogen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Hieronder worden de belangrijkste punten uit de beroepscode genoemd.

 • De psycholoog/orthopedagoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en jou met respect te behandelen.
 • De psycholoog/orthopedagoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden.
 • Informatie aan bijvoorbeeld huisarts, andere verwijzers of familieleden kan alleen worden verstrekt na schriftelijke toestemming.
  De psycholoog/orthopedagoog is verplicht je te informeren over wat hij denkt dat de hulpvraag is en zal samen met jou de behandeldoelstelling(en) formuleren.
 • Gegevens worden gedurende 15 jaar in een dossier bewaard of op verzoek vernietigd.
 • Je hebt recht op inzage in je dossier.

Lidmaatschappen

Wij zijn lid van de volgende verenigingen:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen – NIP
 • Vereniging Cognitieve Gedragstherapie – VGCT
 • Vereniging E.M.D.R. Nederland – VEN
 • Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten – LVVP

Klanttevredenheid

Als je ergens niet tevreden over bent, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten weten en te bespreken, zodat we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kun je contact opnemen met een van onze beroepsverenigingen NIP, NVO, LVVP voor meer informatie over de klachtenregeling.

Kamer van Koophandel

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70776407.

Privacy

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van onze praktijk.

Alles wat aandacht krijgt, groeit