Ons team

Vanaf 1984 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en heb ik bij diverse instellingen gewerkt, zowel voor jeugd als volwassenen. Sinds 2015 ben ik fulltime als vrijgevestigd GZ-Psycholoog actief. Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de behandeling van uiteenlopende problematiek bij volwassenen.

Je kunt bij mij terecht als je problemen ervaart in de omgang met anderen of met jezelf. De klachten waar je last van hebt kunnen reden zijn om hulp te zoeken. Welke behandeling ik inzet is afhankelijk van wat nodig is en kan bijvoorbeeld bestaan uit individuele gesprekken. Hierbij maak ik gebruik van verschillende onderdelen van de Cognitieve Gedrags Therapie, daarnaast ben ik opgeleid tot EMDR Therapeut.

Om goed aan te sluiten bij jouw hulpvraag is het belangrijk om de onderliggende problematiek goed te kennen. We gaan kijken naar je persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis en hoe dit van invloed is op de klachten en problemen die je op dit moment ervaart op verschillende gebieden in je leven. De behandeling zal voornamelijk gericht zijn op het ‘hier en nu’, om zo jouw persoonlijk functioneren te optimaliseren en klachten te reduceren. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van je klachten. Wat heb jij nodig om hier in de toekomst minder last van te hebben?

Herman Hulleman

Hoofdbehandelaar / GZ-Psycholoog

Dag, ik ben Karin en werkzaam als psychodiagnostisch medewerker bij praktijk Gewoonbyzonder. Door middel van diagnostiek probeer ik erachter te komen wat er precies aan de hand is en te onderzoeken waar problemen vandaan komen. Op deze manier kan ik een bijdrage leveren aan mensen die te kampen hebben met moeilijke situaties in hun leven.

Ik vind het mooi om te zien als bij mensen de eigen kracht wordt aangesproken en versterkt. Mijn ervaring ligt ook in het werken met mensen met een verstandelijke beperking, zowel individueel als groepsgericht. Daarnaast houd ik me graag bezig met mindfulness, meditatie en yoga. Dit heeft mijn leven verrijkt en meer compleet gemaakt.

Karin Stam

Diagnostisch medewerker

Ik ben Marjan van ‘t Spijker, een ervaren verliescoach en rouwtherapeut. Binnen praktijk GewoonByzonder mag ik met kinderen en jongeren op pad gaan. Wanneer er ingrijpende situaties zijn, waar je kind mee worstelt, dan is dat lastig. Of zit je kind om onduidelijke redenen niet goed in zijn vel en kom je daar als ouder zelf niet uit? Dan help ik jullie graag door middel van kindercoaching. Ik ben er ook als er iets ingrijpends speelt in het gezin, zoals een echtscheiding, ziekte of overlijden.

Ik werk contextueel en systeemgericht en kijk naar de invloed van de omgeving. Soms gaat het verdriet voorbij de woorden. Daarom pas ik creatieve werkvormen toe en werk ik met het lijf. Samen met het kind of de jongere zetten we stappen om weer verder te kunnen.

Marjan van’t Spijker

Rouw- en Verliestherapeut

Binnen praktijk GewoonByzonder werk ik als Contextueel systeemtherapeut. Dat doe ik met heel veel plezier, passie, betrokkenheid, een vleugje humor en vooral vanuit wie ik ben. Wanneer je bij mij komt met je vraag, plaats ik jouw vraag in jouw situatie. Ik maak een familietekening, waarbij wij samen jouw belangrijke relaties in beeld brengen. Dit geeft inzicht in wat helpend is voor jou bij het werken aan verandering en op deze manier kan ik zo goed mogelijk invoelen wat jouw vraag voor jou betekent.

Tijdens onze ontmoetingen weet ik mij te verbinden, aan te sluiten en in te voegen, ik vind het heel belangrijk om erkennend en menselijk te zijn. Dit maakt dat mensen met mij hun zoektocht of worsteling willen aangaan. Ik ben inmiddels aardig door de wol geverfd en voel mij vaak dankbaar voor dat wat men met mij wil delen. Ook word ik enorm geraakt door het lef en de veerkracht die mensen hebben om moeilijke kwesties onder ogen te zien.

Marlies Hendrikse

Systeemtherapeut

Ik ben Aernoud en ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en Psychotherapeut. Ik heb jarenlang in diverse (middel)grote GGZ-instellingen gewerkt, in de regio Midden-Nederland. Ik heb in deze periode veel ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met traumagerelateerde klachten, angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik ben in mijn manier van werken aandachtsvol, betrokken, tactisch en doelgericht. Mijn aandachtsgebieden bij praktijk Gewoonbyzonder zijn: persoonlijkheidsdiagnostiek bij volwassenen en jongeren, alsmede het geven van kortdurende psychologische behandeling waaronder psychotherapie bij jongeren en volwassenen met lichte tot matig ernstige problematiek.

Aernoud van der Knoop

Medebehandelaar / Psychotherapeut

Mijn naam is Marieke Franken, gediplomeerd speltherapeut en muziektherapeut. Spel- en muziektherapie is een non-verbale vorm van therapie. Ik geef therapie aan kinderen met of zonder verstandelijke beperking. Door de combinatie van muziek- en speltherapie kan ik breder aansluiten bij de behoefte van het kind.

De afgelopen jaren ben ik mij blijven ontwikkelen op het gebied van muziek- en speltherapie door verschillende cursussen te volgen. Zo heb ik me verdiept in FloorPlay. Dit is een methode waarin ik ouders coach om de interactie met hun kind te vergroten via spel. Naast mijn werk als spel- en muziektherapeut, speel ik als contactclown en doe ik belevingstheaters voor kinderen en volwassenen. Ook deze technieken kan ik toepassen tijdens de therapie.

Marieke Franken

Spel- en Muziektherapeut

Mijn naam is Nanda Schouten. Ik ben zo’n vijftien jaar werkzaam geweest in het onderwijs als leerkracht en intern begeleider. In het onderwijs vond ik het interessant en uitdagend om kinderen nieuwe dingen te leren. Ik merkte dat er meer behoefte is aan individuele aandacht voor het kind en therapie voor kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Hierdoor ben ik de opleiding voor speltherapie gestart en heb deze afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik mijn onderzoek gericht op echtscheiding, dit is mijn expertise.

Het geeft mij energie om te zien hoe ik als speltherapeut de kracht van spel kan inzetten om kinderen in moeilijke situaties te helpen. Ze leren inzien hoeveel kracht ze zelf bezitten om weer verder te kunnen, daarnaast leren ze ontdekken door welke personen om hen heen zij ondersteund kunnen worden.

Nanda Schouten

Speltherapeut

Ik ben Martijn ! Ik woon samen met Janneke en onze twee jongens met veel plezier in Harderwijk. In mijn vrije tijd maak ik vaak muziek, daarnaast vorm ik samen met een aantal vrienden een theatergroep, hiermee treden we regelmatig op voor kinderen of ouders. Als er nog tijd over is gaan we graag uit eten, naar het theater of werken we in onze buurtmoestuin.
Sinds 2018 werk ik voor praktijk Gewoonbyzonder, daarvoor heb ik lange tijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie op een jongerengroep gewerkt en begeleidde ik jongeren individueel of samen met ouders in de thuissituatie.

Kenmerkend voor mij als (jongeren)coach is dat ik oplossingsgericht werk, ik heb veel vertrouwen in jou en ik geloof dat iedereen beschikt over eigen krachten en hulpbronnen om te veranderen. Mijn taak is om jou te helpen deze opnieuw te ontdekken.

Martijn Kostense

Ambulant begeleider CGT

Ik ben Anique Noordzij, ik woon in Harderwijk, samen met mijn man en twee kinderen. Na mijn opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Groningen, heb ik de opleiding gevolgd tot GZ-psycholoog. Ik ben onder andere geschoold in cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, acceptance en commitment therapie (ACT), WRITEjunior en ervaringsgerichte therapie. We onderzoeken welke methode jou en/of jouw kind het beste helpt om te herstellen en weer goed verder te kunnen. We bieden ook de mogelijkheid om naar buiten te gaan tijdens de therapie. Bewegen heeft een positief effect op onze lichamelijke en psychische gezondheid. Veel mensen vinden het ook prettiger om te praten tijdens een wandeling. In overleg beslissen we of dit bij jou en jouw hulpvraag past. Naast mijn werk in de praktijk geef ik supervisie aan psychologen en orthopedagogen en geef ik les aan de Universiteit Utrecht.

Ik geloof in de kracht en veerkracht van ieder mens. In het contact ben ik open en betrokken, ik vind het belangrijk dat jij je op je gemak voelt. Samen gaan we onderzoeken wat er aan de hand is, wat er ten grondslag ligt aan je klachten en wat er nodig is voor verandering en groei. In de behandeling loop ik een tijdje met je mee, zodat je daarna op eigen kracht verder kan.

Anique Noordzij

Medebehandelaar / GZ-Psycholoog

Mijn naam is Judith Arnoldus. Ik werk bij Gewoonbyzonder als Orthopedagoog en als Ambulante Gezinsbegeleider. Ik bied behandelingen aan jongeren van 10 tot 18 jaar in mijn praktijkruimte aan de Molenbeek te Nunspeet. Ik heb ervaring met de volgende klachten: angst, somberheid, dwang, emotie-regulatie en gezinsproblemen. De behandelingen bestaan voornamelijk uit gesprekken, observaties, schriftelijke opdrachten, met duplopoppetjes werken, tekenen, spellen en thuisopdrachten. Daarbij werk ik oplossingsgericht, contextueel en gebruik ik aspecten uit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Indien nodig doe ik systeemgesprekken en kan ik contact opnemen met school voor overleg en afstemming. Bij enkelvoudige problematiek is er bij mij screenend diagnostisch onderzoek mogelijk. Naast de behandelingen in mijn praktijk, begeleid ik gezinnen bij hen thuis als het in de opvoeding even niet zo lekker loopt.

Mijn kracht is dat ik zonder oordeel luister en zo goed mogelijk afstem op mijn cliënt. Daarbij ben ik sterk in analyseren en neem daar ook de tijd voor. Tot slot kan ik goed afstemmen op de cliënt en een vertrouwensrelatie opbouwen. Ik bespreek alles open en transparant, hoe moeilijk een onderwerp ook is.

Judith Arnoldus

Medebehandelaar / Orthopedagoog

Ik ben Janine Hofman, werkzaam als Orthopedagoog. Ik bied behandeling bij diverse vragen van kinderen, jongeren en hun ouders. Daarnaast ondersteun ik ouders wanneer zij vragen hebben over het gedrag of de opvoeding van hun kind, thuis of daarbuiten. In de behandeling die ik
bied, werk ik voornamelijk vanuit de Cognitieve Gedragstherapie. Wanneer er vragen zijn waar bepaald gedrag vandaan komt, kan ik ook meedenken doormiddel van het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Zo sluit ik goed aan bij de hulpvraag in een goede samenwerking met het netwerk van het kind.

Janine Hofman

Orthopedagoog

Flory en Irene zijn op de achtergrond druk met onder andere het verwerken van cliëntgegevens en de financiële administratie.
Niet zo zichtbaar, maar wel essentieel voor onze praktijk.

Flory Eibrink

Administratief Medewerkster

Irene Driessen

Administratief Medewerkster

Alles wat aandacht krijgt, groeit